Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Noslēdzies jūgendstila tērpu kolekcijas izveides projekts

Noslēdzies jūgendstila tērpu kolekcijas izveides projekts

Logo terpu projekts

Lūznavas pagasta Lūznavas muižas kadriļu deju grupa īstenojusi projektu “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” (Līguma nr. 19-01-AL15-A019.2202-000010) un pabeigusi darbu pie jaunu jūgendstila tērpu kolekcijas. Līdz ar Lūznavas muižas kadriļu deju grupas divu gadu jubileju pērnā gada oktobrī, tika uzsākta arī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstītā projekta “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” īstenošana. Projektā līdz 2020. gada martam tika paredzēta astoņu vīriešu un astoņu sieviešu jūgendstila tērpu izgatavošana. Nu projekts noslēdzies un pēc tērpu mākslinieces Ināras Apeles skicēm tautastērpu centrs “Senā klēts” izgatavojuši dejotājiem jaunus jūgendstila tērpus. Tērpu gatavošana ilgusi vairākus mēnešus – tērpu darināšanas meistari gan viesojušies pie dejotājiem Rēzeknes novadā, gan arī paši dejotāji devušies uz Rīgu, lai tērpu kolekcija taptu tāda, kāda iecerēta.

Tā kā Lūznavas muiža celta romantiskā jūgendstila arhitektūras stilā, Lūznavas muižas kadriļu deju grupas mērķis ir veicināt ne tikai kadriļu deju popularizēšanu, bet arī ar Lūznavas muižas vēsturi saistīto notikumu un tradīciju popularizēšanu pasākumos, muižas arhitektūras, modes, stila un vides kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ko vēl sekmīgāk īstenot ļaus arī laikmetam atbilstoša tērpu kolekcija.

Tuvākā iespēja redzēt muižas dejotājus jaunajos tērpos būs 7. martā Rēzeknes kultūras namā – deju kopas “Dziga” un draugu koncertā “Vysapleik tautys brauce” un no 10.marta līdz 30.martam tērpi būs apskatāmi izstādē Lūznavas muižā.

Lūznavas pagata iedzīvotāju kopsapulce

2020. gada 12. martā plkst. 16:00 Lūznavas pagasta pārvaldes zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.

Sapulces laikā:

  • Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2019.gadā.
  • Iepazīstināšana ar 2020.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
  • Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Pasaku rīts Lūznavas pagasta bibliotēkā

Ceturtdienas rīta pusē bibliotēkā skanēja pašu mazāko lasītāju čalas. Mazie bērndārznieki bija ieradušies uz Pasaku rītu Lūznavas pagasta bibliotēkā. Bērni ļoti aktīvi diskutēja par to kādas ir pasakas, kādi mēdz būt pasaku galvenie varoņi.
 Šajā rītā bibliotekāre V.Gaile bērniem nolasīja trīs pasakas- Burvju dzirnaviņas, Zelta zivtiņa un spāņu tautas pasaku Vilks un siera ritulis. Mazie lasītāji ar lielu interesi apskatīja pasaku grāmatas. Pa vidam, kad mazie pasaku klausītāji bija nedaudz piekusuši, izkustinājām rokas un plecus. Vislabāk bērniem patika grāmatas ar krāsainām, košām ilustrācijām. Pēc pasaku noklausīšanās bibliotekāre ar bērniem vienojās, ka jau tuvākajā laikā bērnudārzā viņi uzzīmēs ilustrācijas pasakai Vilks un siera ritulis. Pasakā galvenie varoņi ir vilks, lapsa un siera ritulis, kas patiesībā bija mēness atspulgs akā.

Uz tikšanos nākamajā reizē, mazie lasītāji!