Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

01.06. Baznīcu nakts 2018 Lūznavas muižā un kapelā

baznicu naktsLūznavas muiža nu jau trešo reizi aicinās uz kultūras notikuma “Baznīcu nakts” norisi, ļaujot apmeklētājiem iepazīt arī muižā esošo kapelu, piedalīties diskusijā, noklausīties koncertu un apmeklēt svētku dievkalpojumu.
Notikuma programma:
Plkst.17.00 - Diskusija "Sociālās lomas ģimenē: tradicionālais un mainīgais", diskusiju vada Angelika Juško-Štekele, piedalās Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests Andris Ševels un Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes vikārs Filipenoks Vitālijs,
Plkst.19.00 - Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansambļa "Soli Deo Gloria" koncertu.
Plkst.20.00. Pēc koncerta svētku dievkalpojums.

Par sadzīves atkritumiem Lūznavas pagastā!

Lūznavas pagasta pārvalde atgādina, ka joprojām ir spēkā Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” kuri nosaka sadzīves atkritumu radītāja pienākumus un atbildību, proti, (13.punkts) „Ikviens Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.”
(14.punkts) „Atkritumu radītājs ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas. Atkritumu radītāja pienākumi ir:
14.1. iekļauties novada vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;
14.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.”

ТРОИЦА. Литии на кладбищах Исмерской староверческой общины

26 мая 2018 года (суббота)
Ладуси – 7.00
Малые Липушки – 9.00
Ивушки – 10.30
Служит Анатолий Константинов

Турчино – 7.30
Рубчинские – 13.00
Служат певчие Малтской староверческой общины.
Информация по тел. 646 32238 – Невская Зоя Исаевна

27 мая 2018 года (воскресенье)
Исмери – 9.00
Служит Петр Иванович Разумеев

Sveicam Māmiņu dienā!

Purenes

Svētdien, 2018.gada 13.maijā Latvijā tiek plaši svinēta Mātes diena! Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats. Fantastiska ir dzīvības ķēde: mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas. Ļoti gribētos, lai katram māmiņas atbalsts būtu maksimāli garākais. Tāpēc saudzēsim savas māmiņas un vecmāmiņas, priecēsim viņas ar labiem vārdiem un darbiem. Bez šaubām, ir arī tādas māmiņas, kuras vairs nav ar saviem bērniem kopā. Atliek vien cerēt, ka tās uzrauga un sargā savas atvasītes no debess mākoņa maliņas.
Lūznavas pagasta pārvalde sirsnīgi sveic visas māmiņas, vecmāmiņas, vīramātes un sievasmātes Māmiņu dienā! Lai skaista un ar bērnu uzmanību pilna ir Jūsu dzīve! Lai vienmēr zināt, kur atrodas Jūsu bērni, ka arī, ka ar tiem viss ir kārtībā!

Baltā galdauta svētki Lūznavas PII “Pasaciņa”

Galdiņam bij četri stūri
Visi četri vajadzīgi.
Uz pirmā saule lēca,
Uz otrā norietēja.
Uz trešā Laima sēda
Uz ceturtā mīļā Māra.
Es apsedzu sav galdiņu
Ar balto’i paladziņu.
Apsedz, Dieviņ, manu sētu
Ar sudraba mētelīti.

/Latviešu tautas dziesma/

4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. Nu jau pāris gadus 4. maijs ir arī „Baltā galdauta svētki”.
Baltā galdauta svētku ideja ir pavisam vienkārša: ģimene, draugi vai kaimiņi sanāk kopā pie viena svētku galda, lai pabūtu kopā, pārrunātu sev un Latvijai svarīgāko.