Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lūznavas pagasta iedzīvotāju kopsapulce

2019.gada 3.aprīlī plkst.15.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.

Sapulces laikā:

  • Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2018.gadā.
  • Iepazīstināšana ar 2019.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
  • Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Sociālais pakalpojuma punkts

logo 1logo

Tuvojas noslēgumam sociālā punkta izveides projekts Pils ielā 6 Lūznavā

Ikvienas pašvaldība uzdevums ir sekmēt  iedzīvotāju pašaprūpes un neatkarīgas dzīves iespējas un spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Divus gadus atpakaļ Lūznavas pagasta pārvalde sāka realizēt projektu “Sociālo pakalpojumu punkts” Lūznavā, kurā tika paredzēts iekārtot telpas, kurās tiks nodrošināti pakalpojumi Lūznavas pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem, vientuļajiem pensionāriem, ģimenē ar bērniem, kopskaitā vairāk kā 200 cilvēkiem, kā arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un bezdarbniekiem personīgās higiēnas un sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanā. Lūznavas pagastā pirts nav jau no 2000 gada, nebija arī veļas mazgātavas. Projekta ietvaros tiek  izveidota koplietošanai izmantojamā dušas telpa ar WC, kur iekļūšana ar pavadošo personālu būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem; veļas mazgāšanas telpa un aktivitāšu (arī uzgaidāmā) telpa dažādu citu sociāla rakstura aktivitāšu organizēšanai. Projekts vērsts uz sociāli mazaizsargāto (maznodrošināto, trūcīgo) iedzīvotāju atbalstīšanu, mazinot cilvēku atstumtību dēļ pakalpojuma nepieejamības savā dzīves vietā. Lūznavas pagasta iedzīvotājiem būs dota iespēja saņemt pakalpojumus tuvāk dzīves vietai. Projektā plānotie sociālie pakalpojumi uzlabos pagasta trūcīgo iedzīvotāju sanitāri higiēniskos apstākļus un veselības stāvokli. Sociālajam dienestam būs iespēja pozitīvi ietekmēt klientu dzīves kvalitāti (pamatvajadzību apmierināšana). Projekts sniegs nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo tas ir vērsts uz mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšanu.

Projekts Nr.  17-01-AL15-A019.2203-000001, tiek īstenots ES ELFA programmas ietvaros.

Sagatavoja I.Žirgule

Lūznavas projektu vadītāja

Valsts Kultūrkapitāla fonds atbalsta kulūrizglītības aktivitātes Lūznavas muižā

Lūznavas muiža ir saņēmusi VKKF finansiālu atbalstu projekta “Literārās sarunas Lūznavas muižā” gada ciklam un atbalstu kamermūzikas tradīciju attīstībai Lūznavas muižā “Zodiaks. 12 muzikālas ainavas par Čurļona gleznām”.

7.aprīlis 13.00, Iveta Ratinīka “Sataustīt laiku”. Literārās sarunas Lūznavas muižā.

2018.gadā aizsāktais Literāro sarunu cikls Lūznavas muižā arī šogad turpināsies ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pirmā literārā tikšanās šogad būs ar Ivetu Ratinīku, kura ir divu dzejas grāmatu (“Rūgts” (2011) un “tikko & tikai” (2018)) autore, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, literatūras pētniece un liberāla politiķe ar polemiskiem uzskatiem. Kā Ivetas pasniedzēja savulaik Rēzeknes Augstskolā profesore un sarunu vadītāja Ilga Šuplinska piebilst: “Joprojām atceros Ivetas spožo prātu, daudzos talantus, spēcīgo harizmu un prasmi atklāti paust savu pozīciju, viedokli. Eksistenciāli ironiskā, postmoderni abstraktā (arī absurdā) stila analizētāja, pieļauju, arī mācītāja skolēniem, bet pārsteidzoši liriska un sievišķīga dzejradītāja.” Lūznavas muižā būs piedzīvojama arī Ivetas Ratinīkas dzejas impresija “Sataustīt laiku”, kurā piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu teātris “ĶerRA” Olgas Senkānes vadībā, sarunu virzīs Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.