Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Iedzīvotāju ievērībai

KAR 04 19 99

Atbilstoši Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona 2021. gada apmācību plānam no šī gada 14. jūnija līdz 18. jūnijam ir paredzēta bataljona karavīru apmācība Rēzeknes novada Ozolaines un Lūznavas pagasta teritorijās.

Mācību nolūkos tiks izmantotas Rēzeknes novada (pašvaldības) teritorijas ar kadastra numuriem 78760060315, 78760060324, 78760060545, 78760040087, 78760040085, 78760040086, 78760040088, 78760040141, 78760040151, 78760040157, 78680030022. Mācībās piedalīsies aptuveni 20 karavīri, kuri pārvietosies pa koplietošanas ceļiem, takām, mežu, purvu, izmantojot sešriteņu kvadraciklus. Plānota pārvietošanās arī diennakts tumšajā laikā. Augstāk minētajās teritorijās mācības notiks bez ieročiem. Pēc nodarbībām mācību vietas tiks sakoptas.

Kontakttālrunis sadarbības jautājumu risināšanai no šī gada 14. jūnija līdz 18. jūnijam–29358610.

 

Informāciju sagatavoja – Civilās sadarbības speciāliste kaprāle Gunta Zīmele.

Foto no Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljona arhīva.

Aicina iedzīvotājus pieteikties izbraukuma vakcinācijai Maltā

Šī gada 14. maijā notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 Rēzeknes novada Maltā.

Uz izbraukuma vakcināciju īpaši tiek aicināti pieteikties seniori un iedzīvotāji, kam pašu spēkiem nav iespējas nokļūt līdz tuvākajam liela mēroga vakcinācijas centram Rēzeknē vai Daugavpilī.

Vakcinācija notiks ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty

Maltā vakcinācija notiks 14. maijā, no pulksten 9:00 – 17:00, Maltas vidusskolas mazajā sporta zālē, adrese: Malta, Sporta ielā 5

Lai nodrošinātu raitu vakcinācijas procesu un izvairītos no gaidīšanas rindā, jāveic iepriekšēja pieteikšanās Maltas pagasta pārvaldē.

Tālrunis pieteikumiem:  29157821, 64621401

 Iedzīvotājiem, ierodoties uz vakcinācijas vietu, ir jāņem līdzi pase vai personas apliecība.

Zemes nomas tiesību izsole

  1. Nomas objekts – rezerves zemes fonds zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0290  Lūznavas pagastā lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām.
  2. Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 161,00 ( viens simts sešdesmit viens euro 00 centi), (bez PVN) par zemes vienības iznomājamo daļu.
  3. Izsoles pieteikumu iesniegšanas vieta un datums – Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads) administratīvajā ēkā 2. stāvs, 2021. gada 15. aprīlim, plkst.13.00 .
  4. Nomas termiņš (gadi) – 12 gadi.
  5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2021. gada 15. aprīlim, plkst. 11:00, Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst.8.00-11.45 un 12.30-16.00).
  6. Izsoles veids – rakstiskā izsole.
  7. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā nodrošinājuma nauda, kas ir vienāda ar nomas objekta sākotnējo maksu t.i., EUR 161,00 ( viens simts sešdesmit viens euro 00 centi) un reģistrācijas maksa EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi).
  8. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās no plkst. 8.00-11.45 un 12.30-16.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 26156607.

9. Ar izsoles norises kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” mājas lapā www.luznava.lv,  kā arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv

Izsoles noteikumi