Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Bērnības svētki

2019. gada 1. jūnijā notiks Lūznavas pagasta bērnības svētki piecgadīgajiem un sešgadīgajiem  bērniem. 

Sakarā ar jauno datu aizsardzības regulu, pašvaldībai vairs nav pieejama informācija par  Lūznavas pagasta bērniem, kam šogad paliek  5 un 6 gadi (2013. un 2014. gadā dzimušie). Tāpēc, lai Jūsu bērns , kas  ir deklarēts Lūznavas pagastā, varētu saņemt svētku dāvaniņu, aicinām vecākus līdz 25.05.2019 pieteikt savu bērnu svētkiem. Pārējie  bērni  (kas nav ’’jubilāri”) drīkst  piedalīties svētkos ierastajā kārtībā.

 

Bērnu– jubilāru  lūdzam  pieteikt, zvanot  -t. 28354351 vai Lūznavas pagasta pārvalde -t. 64607421, vai  rakstot: info@luznava.lv

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpu nomas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai izsoli

  1. Nomas objekts – pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes  novads (kadastra apzīmējums 7868 002 0069 001, kultūras piemineklis) telpa 66.9 m2 kopplatībā (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu), lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana.