Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lūznavas pagata iedzīvotāju kopsapulce

2019.gada 20. novembrī plkst. 16.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.

Sapulces laikā:

Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, telpas Nr.14 ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005 nomas tiesību izsoli saimnieciskajai darbībai

1. Nomas objekts – nekustamā īpašuma “c.Lūznava”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627, ar kadastra numuru 7868 002 0069, nedzīvojamā telpa Nr.14 – 30.9 m2 platībā un ar to saistītā 1/5 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar Nr.7, 8, 10, 12, 15 (29,5 m2 kopplatība) ēkā ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0069 005, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis „Saimniecības ēka” (valsts aizsardzības Nr.5821), galvenais lietošanas veids – biroju ēkas.

SOCIĀLAIS PAKALPOJUMU PUNKTS

 logo 1logo

 

 

Jauni pakalpojumi - sociālais punkts Lūznavā

 

Kopš šā gada oktobra Lūznavas pagasta iedzīvotājiem pieejami jauni sociālie pakalpojumi, ES ELFA programmas realizētā projekta Nr. 17-01-AL15-A019.2203-000001 ietvaros.