Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Jaunas atpūtas un piknika vietas Lūznavas pagastā

 

LOGO

Jaunas atpūtas un piknika vietas Lūznavas pagastā

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, Lūznavas pagastā tiek īstenots projekts, lai Rāznas nacionālajā parkā esošo Lūznavas muižas kompleksa un Zosnas ezera piekrastes vide kļūtu vēl pievilcīgāka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Projekts ir sācies un pirmie infrastruktūras objekti šonedēļ izvietoti dabā.

Šī nedēļa Lūznavā un Zosnā sākās tieši ar projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009)   aktivitāšu īstenošanu – Rēzeknes novada uzņēmums SIA “AKRON” Lūznavas pagastā uzstādīja projektā paredzētās piknika vietas. Viens piknika vietas komplekts – galds ar diviem soliem vienā konstrukcijā, ap kuru būs iespējams izvietoties pat līdz 20 cilvēkiem, uzstādīts pretī Lūznavas muižai ar gleznainu skatu uz muižu un dīķi, otrs piknika vietas komplekts un divas ģērbtuves,  pilnveidojot vienu no Lūznavas pagasta publiskajām  pludmalēm, uzstādīts Zosnas ezera krastā. Beidzoties šī brīža ārkārtējai situācijai, jaunos infrastruktūras objektus aicināsim aktīvi izmantot arī Lūznavas pagasta iedzīvotājus un viesus.

Informācija par ārkārtas situāciju

CIENĪJAMIE APMEKLĒTĀJI!

 

Informējam, ka, valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. Lūznavas pagasta pārvaldē iedzīvotāju iesniegumi un citi dokumenti tiek pieņemti TIKAI ELEKTRONISKĀ veidā, sūtot tos uz e-pasta adresi info@luznava.lv, tālrunis uzziņām: 64607421.

Dzīvesvietas deklarēšanai izmantojiet elektroniskās deklarēšanās iespējas portālā www.latvija.lv

Sociālā dienesta klientiem pirms apmeklējuma jāsazinās ar sociālajiem darbiniekiem pa tālr.25561503

Zemes lietu jautājumos sazinieties ar zemes lietu speciālistu pa tālr. 64644844, 28223706 vai e-pastu marina.borisova@rezeknesnovads.lv

Rēķinus lūdzam apmaksāt, izmantojot internetbanku. Kasieres tālrunis uzziņām: 64607422.

Maltas bāriņtiesas locekles Dainas Bules tālrunis saziņai: 26143838.

Ārkārtas situācijas laikā Lūznavas muižas komplekss, Lūznavas bibliotēka, aktīvās atpūtas centrs “Zelta zvīņa”, Lūznavas pagasta pārvaldes zāle apmeklētājiem ir slēgti!

Lūznavas pagasta teritoriju un dabas un kultūrvēstures objektu sakārtošana

Logo terpu projekts

Lūznavas pagasta teritorijas, dabas un kultūrvēstures objektus sakārtošanas, pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības uzlabošanas 2020.gadā būs iespējama pateicoties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros atbalstītā Lūznavas pagasta pārvaldes apstiprinātā projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma - Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” aktivitātēm. Projekta mērķis ir jaunas sabiedriskās infrastruktūras izveide un pilnveidošana, tostarp, Lūznavas muižas ēkai piegulošās parka divu dīķu laipu konstrukciju izveide; aprīkojuma iegāde dabas un kultūrvēsturisko vērtību izziņai, kā arī aprīkojums āra pasākumu nodrošināšanai (nojumes, velo stāvvieta, apgaismojums, parka solu komplekti, piknika vieta u.c.) un Lūznavas pagasta iedzīvotāju un tūristu atpūtas zonas pludmales/piknika vietas pie Zosnas ezera izveide.

Projekta realizācijas termiņš līdz 2020.gada beigām. Projekta attiecināmās izmaksas 29358 eur, publiskais finansējums 26422,20 eur.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja, projekta vadītāja I.Žirgule

Noslēdzies jūgendstila tērpu kolekcijas izveides projekts

Noslēdzies jūgendstila tērpu kolekcijas izveides projekts

Logo terpu projekts

Lūznavas pagasta Lūznavas muižas kadriļu deju grupa īstenojusi projektu “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” (Līguma nr. 19-01-AL15-A019.2202-000010) un pabeigusi darbu pie jaunu jūgendstila tērpu kolekcijas. Līdz ar Lūznavas muižas kadriļu deju grupas divu gadu jubileju pērnā gada oktobrī, tika uzsākta arī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstītā projekta “Jūgendstila tērpu kolekcija Kadriļu deju grupas radošās darbības nodrošināšanai” īstenošana. Projektā līdz 2020. gada martam tika paredzēta astoņu vīriešu un astoņu sieviešu jūgendstila tērpu izgatavošana. Nu projekts noslēdzies un pēc tērpu mākslinieces Ināras Apeles skicēm tautastērpu centrs “Senā klēts” izgatavojuši dejotājiem jaunus jūgendstila tērpus. Tērpu gatavošana ilgusi vairākus mēnešus – tērpu darināšanas meistari gan viesojušies pie dejotājiem Rēzeknes novadā, gan arī paši dejotāji devušies uz Rīgu, lai tērpu kolekcija taptu tāda, kāda iecerēta.

Tā kā Lūznavas muiža celta romantiskā jūgendstila arhitektūras stilā, Lūznavas muižas kadriļu deju grupas mērķis ir veicināt ne tikai kadriļu deju popularizēšanu, bet arī ar Lūznavas muižas vēsturi saistīto notikumu un tradīciju popularizēšanu pasākumos, muižas arhitektūras, modes, stila un vides kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, ko vēl sekmīgāk īstenot ļaus arī laikmetam atbilstoša tērpu kolekcija.

Tuvākā iespēja redzēt muižas dejotājus jaunajos tērpos būs 7. martā Rēzeknes kultūras namā – deju kopas “Dziga” un draugu koncertā “Vysapleik tautys brauce” un no 10.marta līdz 30.martam tērpi būs apskatāmi izstādē Lūznavas muižā.