Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Izsludināts konkurss uz grāmatveža amatu Lūznavas pagasta pārvaldē

te ir darbs

Rēzeknes novada pašvaldības
Lūznavas pagasta pārvalde aicina darbā grāmatvedi.

Darbs uz noteiktu laiku (līdz 01.06.2018.).
Likme: 0,75 (30 stundas nedēļā)
Bruto alga: 400 Eur.

Grāmatveža pienākumi:
1. veikt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
2. veikt naudas, preču , materiālo vērtību pareizu un savlaicīgu uzskaiti, dokumentu pareizu noformēšanu un šo līdzekļu aprites operāciju precīzu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē;
3. veikt primārās grāmatvedības dokumentācijas pieņemšanu un kontroli;
4. nodrošināt dokumentu noformēšanas likumību, savlaicīgumu un pareizību,
5. nodrošināt darba samaksas norēķinus, pareizu nodokļu un nodevu aprēķināšanu un ieskaitīšanu budžetā, izmantojot G-VEDIS algu aprēķina moduli ALGAS,
6. veikt skaidras naudas operāciju uzskaiti:

Par ceļu tīrīšanu Lūznavas pagastā

Biežās laika apstākļu maiņas dēļ ceļu tīrīšanas darbi iespējams netiek pamanīti, bet Lūznavas pagasta pārvalde aktīvi strādā un tīra piesnigušos ceļus un uztur tos, kas reģistrēti autoceļu reģistrā, atbilstoši uzturēšanas klases prasībām. Lūdzam būt iecietīgiem un saprotošiem!
Servitūta ceļi un jauktā statusa kopīpašumi ir teju katrā pagastā. Lūznavas pagasta pārvalde drīkst tīrīt tikai pašvaldības autoceļus un nevar atļauties tīrīt servitūta ceļus, jo tie ir privātīpašumi. Valsts ieņēmumu dienests un Valsts kontrole sodīs pagasta pārvaldi, ja ceļu uzturēšanā parādīsies lieki kilometri, kas nobraukti, tīrot servitūta ceļus, vai jauktā statusa kopīpašumus.
Lūznavas pagasta pārvaldes traktortehnika iegādāta par autoceļu fonda līdzekļiem, līdz ar to, arī pakalpojumus (tīrīt piesnigušus servitūta ceļus, vai appļaut servitūta ceļa malas utt.) iedzīvotājiem sniegt nedrīkstam, jo ceļu fonda līdzekļi ir iezīmēti speciālam mērķim (pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai), tas ir traktora un lāpstas iegādei. Ja tas tiks darīts un to konstatēs kontrolējošās institūcijas (LR Satiksmes ministrija, VAS "Latvijas valsts ceļi" vai Valsts kontrole), pagasta pārvaldei būs jāatjauno iztērētie līdzekļi autoceļu fondā no pamatbudžeta. Respektīvi tas tiks uzskatīts par pārkāpumu.
Mājas robežu plāni ir publiski pieejami Valsts datu bāzēs (www.kadastrs.lv). Savukārt, katra īpašnieka domājamā daļa ir noteikta Zemesgrāmatas aktā vai apliecībā, arī Pirkuma līgumā. Īpašniekam vai viņa ģimenes loceklim tikai jāapskata savi dokumenti un kopīpašuma daļu daudzdzīvokļu mājā reāli nevar atdalīt, cik ļoti arī gribētos. 

Ja vēlaties, lai servitūta ceļš, vai daudzdzīvokļu mājas pagalms, jeb jauktā statusa kopīpašums būtu iztīrīts no sniega, tad Jums jāgriežas pie kāda, kas šos pakalpojumu par maksu varētu Jums sniegt.

Noslēdzies projekts “Lūznavas muižas kompleksa ēku revitalizācija”

DSC 0016Noslēdzies Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas – šķūņa, atjaunošanas projekts. Šķūna atjaunošanas darbi tika uzsākti 2016. gada rudenī, gadumijai tuvojoties, tas tika pabeigts un nodots ekspluatācijā.
Atjaunotais šķūnis būs jauna vieta sabiedrisko pakalpojumu un kultūras notikumu īstenošanai – ēku būs iespējams izmantot kā vasaras kino zāli, piknika, radošo meistardarbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu un citu notikumu norises vietu. Šķūņa atjaunošana būs netradicionāls, bet saturiski papildinošs muižas kompleksa teritorijas attīstības papildinātājs un veicinātājs, ļaujot izmantot ne tikai kompleksa kungu māju, bet arī citas ēkas. Projektā iegādātais aprīkojums (projketors, sēžamie pufi un galds ar diviem beņķiem) jau šobrīd paredz iespēju jaunajā objektā organizēt kino seansus, meistarklases, koncertus, lekcijas un citas aktivitātes.

Lūznavas profesionālās vidusskolas teritorijā tiks izveidota Nacionālo bruņoto spēku militārā bāze.

Lzunavas ZemessardzeNacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lūznavā tiks dislocēta Latgalē pirmā profesionālā dienesta karavīru vienība.
Izglītības ministrija nodot Valsts nekustamā īpašuma “Lūznavas profesionālā vidusskola” zemes vienības un būves bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanai Aizsardzības ministrijai, Nacionālo bruņoto spēku militārās attīstības infrastruktūras attīstības nodrošināšanai.
Vienības un infrastruktūras attīstība paredzēta no 2018. līdz 2023. gadam.
Teritorijā tiks izvietots: sporta komplekss, garnizona dienesta viesnīca/ dzīvokļi, ēdnīca, mācību korpuss, administratīvās telpas, kā arī telpas Valsts aizsardzības mācības vajadzībām.
Pienesumi pašvaldībai un iedzīvotājiem:
- Skolas komleksam ir atrasts pielietojums, ēkas nestāvēs tukšas, bet tiks apsaimniekotas;
- Valsts aizsardzības mācības stundas;
- Tiks radītas jaunas darba vietas;
- Iedzīvotāju skaita pieaugums;
- Sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanās.