Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Zemes nomas tiesību izsole

Tiek izsolītas neapbūvētas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7868 002 0048 Lūznavas pagastā nomas tiesības.

Iznomājamā platība / ha - 4,0

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs www.rezeknesnovads.lvwww.luznava.lv un Rēzeknes novada pašvaldības iestādes Maltas pagastu apvienības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā),pie lietvedes darba laikā (darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un 12.30-16.30).

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsole notiks Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas pagasta pārvalde” telpās. Izsoles norises datums, izsoles laiks: 2020.gada 9.septembris, plkst.13.00

Izsoles noteikumi

Informācija par zemes vienību

RĒZEKNES NOVADA DIENAS LŪZNAVAS PAGASTĀ 19.07.2020

LŪZNAVAS PAGASTĀ 19.07.

pļavā pie aktīvās atpūtas centra “Zelta zvīņa” 13.00–18.00

radošās aktivitātes un darbnīcas

                 *Sejas apgleznošana;

                   * zāļu paklājiņu veidošana;

 

                                       *grafikas darbnīca;

                                 *akmeņu apgleznošana;

                       * sporta aktivitātes

           16.00 Dueta “Paprika” koncerts

17.00-18.00 * Putu paradīze

 

Foto izstāde Mans pagasts

Fotoslaidrāde Mirkļi no dzīves pagastā

Ieeja brīva

       Lūznavas muižā

           18.00–19.30 „Pikniku vasara Lūznavas muižā”.

             Regeja   grupas „Riga Reggae” koncerts

                     (biļetes 4 €, vietu skaits ierobežots).