Pulciņi

Deju kolektivs LuznavaLūznavas pagasta senioru tautas deju kolektīvs "Lūznava".
Vadītāja- Iveta Alika.
Mob.t.:26396745,
e-pasts: ivetaalika@inbox.lv,
Kolektīvs dibināts 2016.gada decembrī
Mēginājumi notiek katru otrdienu no plkst.18.00 Lūznavas pagasta zālē.

Lūznavas muiža

Luznavas muiza smallLūznavas muižas pārvaldniece: Iveta Balčūne
Tālr.: +371 29390701
E-pasts: iveta.balcune@rezeknesnovads.lv,
             muiza@luznava.lv
Adrese: Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads