Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Aicinām Lūznavas pagasta iedzīvotājus uz iedzīvotāju KOPSAPULCI

2017.gada 27.decembrī plkst.17.00 pārvaldes zālē Lūznavas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCI! Zemessardzes pārstāvji iepazīstinās visus klātesošus ar aktualitātēm Lūznavā!

Mērķis-informēt Lūznavas iedzīvotājus par to, ka tukšās bijušā Lūznavas tehnikuma ēkas savā rīcībā pārņems Latvijas Republikas Zemessardze.
Pašvaldības galvenais vēstījums iedzīvotājiem pozitīvs - beidzot ir atrasts risinājums, lai ēkas, kas varētu kļūt par graustiem, tiks apsaimniekotas, un pašvaldība ir priecīga, ka ēkas tiks apdzīvotas, šeit būs jaunas ģimenes, bērni, kas apmeklēs bērnudārzu.

Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauja!

Aptauja zinojumsCienījamais Rēzeknes novada iedzīvotāj!
     Lai plānotu turpmāko novada attīstību un apzinātu jomas, kuras nepieciešams attīstīt, Rēzeknes novada pašvaldība līdz 2018. gada 1.februārim organizē iedzīvotāju aptauju, aicinot ikvienu Rēzeknes novada iedzīvotāju izteikt savu viedokli par aizvadīto gadu un sniegt priekšlikumus pašvaldības darba pilnveidošanai turpmāk. Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Iegūtie dati tiks izmantoti pašvaldības darbības izvērtēšanā, kā arī ar novada attīstību saistīto lēmumu pieņemšanā un ziņojumu sagatavošanā.
     Anketu ir iespējams aizpildīt elektroniski sekojošā saitē: http://ej.uz/h3e6


     Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Rēzeknes Novada Ziņas”.

Piešķirts Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts Lūznavas muižas interjera priekšmetu restaurācijai un koncertnotikumu bagātināšanai un dažādošanai.

Projekta “Lūznavas muižas vēsturisko interjera priekšmetu restaurācija” (Nr.2017-3-KMA051-P) mērķis ir nodrošināt Lūznavas muižas kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kvalitatīvi restaurējot stāvspoguļi jūgendstila formās (Latvija, 20. gs. sākums), tādējādi saglabājot vienu no nedaudzajiem muižas mantojumā palikušajiem vēsturiskajiem muižas interjera priekšmetiem.
Pirmā pasaules kara un 1917. – 1919.gada padomju varas laika notikumu kontekstā, Lūznavas muižas interjera priekšmeti tika izvesti vai izpostīti. Šobrīd muižas interjera priekšmeti, kuri saņemti mantojumā no pagātnes, aprobežojas ar trim 20.gs. sākuma autentiskiem priekšmetiem: 2 stāvspoguļiem un drēbju pakaramo, kā arī 2015.gadā muižas interjers ir papildināts ar J.Kalniņa darbnīcā restaurētu Kārļa Šrēdera flīģeli un restaurētu jūgendstila spoguli. 2018.gadā tiks uzsākta viena spoguļa restaurācija, kas tiks realizēta sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Koka izstrādājumu dizaina un restaurācijas nodaļas studentiem, nodaļas vadītāja Andra Anspoka vadībā . Pēc spoguļa restaurācijas, oriģinālo muižas interjera priekšmetu izstādīt sabiedrība apskatei, kā arī projekts veicinās jauniešu izpratni par reālajiem kultūras procesiem un nodrošinās praktisko zināšanu un prasmju nodošanu un apgūšanu restauratora arodā. (VKKF finansiāls atbalsts 1200,00 eur).

Projektu aktualitātes Lūznavas muižā

 Tuvojas noslēgumam Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošās ēkas – šķūņa, atjaunošana. Šķūna atjaunošanas darbi tika uzsākti 2016. gada rudenī un jau gadumijai tuvojoties tas tiks pabeigts un nodots ekspluatācijā.

Atjaunotais šķūnis būs jauna vieta sabiedrisko pakalpojumu un kultūras notikumu īstenošanai – ēku būs iespējams izmantot kā vasaras kino zāli, piknika, radošo meistardarbnīcu, izstāžu, izglītojošu aktivitāšu, koncertu un citu notikumu norises vietu. Šķūņa atjaunošana būs netradicionāls, bet saturiski papildinošs muižas kompleksa teritorijas attīstības papildinātājs un veicinātājs, ļaujot izmantot ne tikai kompleksa kungu māju, bet arī citas ēkas.
Lūznavas muižas apbūves teritorijā esošais šķūnis tika izbūvēts periodā no 1905. līdz 1911. gadam, sākotnēji celts kā malkas šķūni, tā konstrukcija veidota no koka uz betona pamatiem. Šķūņa platība ir 204,4 m2, apbūves laukums 210,8 m2, līdz atjaunošanas darbu uzsākšanai kalpoja kā noliktava un dažādu nevajadzīgu lietu glabātuve. Šķūņa tehniskais stāvoklis bija diezgan slikts, taču vizuāli tas samērā labi iederējās muižas apbūvē.