Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbu strādniekiem

cimdiAr 2017.gada 17. janvāri Lūznavas pagastā darbu atsāka 9 algoto pagaidu sabiedrisko darbu (APSD) strādnieki. Projektā piedalās 4 sievietes un 5 vīrieši. APSD strādnieki attīra no sniega parka celiņus un gājēju ietves Lūznavas ciemā, nepieciešamības gadījumā kaisa ar smilts-sāls maisījumu, piedalās teritorijas sakopšanā-vāc atkritumus, uzkopj sabiedriskās telpas, sakārto angāru, lai pēc nepieciešamības šo telpu varētu izmantot arī kā noliktavu. Arī ceļmalas gaida savu kārtu, kad tās tiks sakoptas no krūmiem. Darbs dzen darbu – tā tautā saka.
Lai ņemtu dalību projektā, nepieciešams būt NVA uzskaitē. Tie, kuri ir izteikuši vēlmi strādāt projekta ietvaros, ir iekļauti NVA rindā un sekojot tai, tiek pieņemti darbā. Lai mums visiem veicas, uzsākot jauno 2017.gadu!

PII "Pasaciņa" aktualitātes

Picture 009Lūznavas PII “Pasaciņa” šogad apmeklē 22 bērni. Lai gan esam palikuši manāmi mazāk, bērndzīve bērnudārzā ir tikpat interesanta un aizraujoša. Bērni apgūst pirmsskolas programmu, svin svētkus, rotaļājas un rada interesantus darbus. Jau varbūt esat pamanījuši, ka bērni uz iestādi un no tās dodas atstarojošajās vestēs. Tā mēs visi kopā gribam rūpēties par bērnu drošību tumšajā gadalaikā. Ļoti ceram, ka arī vecāki mūs atbalstīs un neaizmirsīs par savu lolojumu drošību.

25.janvārī notiks iestādes padomes sēde. Viens no apspriežamajiem jautājumiem ir iestādes darba laiks vasaras periodā. Plānojamais iestādes slēgšanas laiks varētu būt no 06.07.2017. līdz 06.08.2017. Pa šo laiku tehniskais personāls varētu iziet kārtējos atvaļinājumus.

Tāpat informēju visus interesentus, ka iestāde uzņem bērnu visu gadu. Iestāde ir pilnībā nodrošināta ar mācību līdzekļiem. Vecāki maksā tikai par bērnu trīsreizējo ēdināšanu bērnudārzā un tas ir šajā gadījumā 1.00 Eur.

Izmaiņas sociālajā jomā 2017 gadā

Socialas joma2017Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā.
No 2017. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 eiro.
2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017. gada 1. janvāra un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2017. gada jūnijam.