Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

SVARĪGI, PAŠVALDĪBAS ZEMJU NOMNIEKIEM ! (kā nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus Meža)

IMG 5340Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības zemes cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja (apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. Tas praktiski nozīmē, ka aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai un koku augšanas potenciāls ir realizējies, koku vidējam augstumam sasniedzot 5 metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas no valsts iestāžu puses.
Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības ­ ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās, lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.

Akcija “100 ozolu mežs”

Ielugums 100 ozolu meza stadisanaSvētdien, 2017.gada 9.aprīlī plkst.11.00 pulcēsimies pie Lūznavas muižas un turpināsim gatavoties Latvijas valsts simtgades svētkiem. Aicinām uz simts ozolu meža stādīšanas pasākumu Lūznavas muižas parkā. Ozolu stādīšana turpinās iniciatīvas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” un LKP programmas projekta “Stiprais mantojums” norises, kas aizsākās 2016.gada aprīlī ar ozolu mežam paredzētās vietas sakopšanu un pirmā ozola simbolisku iestādīšanu.
Ikvienas darba rokas šinī notikumā ir svarīgas.
Aicinām Lūznavas pagasta iedzīvotājus atbalstīt un piedalīties 100 ozolu meža stādīšanas akcijā - talkā, līdzi ņēmot savu lāpstu.
Akcijai var pieteikties ikviens interesents, līdz 07.04.2017., rakstot muiza@luznava.lv vai piesakoties Lūznavas pagasta pārvaldē.

Aicinām uz filmas „Latgolys laikadečs” izrādi

index

6. aprīlī plkst. 11.00 Lūznavas pagasta zālē interesentus aicinām noskatīties filmu “Latgolys laikadečš”.
Latgolys laikadečs – tā ir filma par Latgales 20.gs. sākuma vēsturi caur vienas Latgales dzimtas likteni. Melodrāma risinās uz vēsturisko notikumu fona, padarot to vēl skarbāku.
Galvenās lomas atveido deju kopas "Dziga" dejotāja Leila Rasima, mūziķis Ainārs Svelpe un Latgaliešu rokmūziķis Ingars Gusāns jeb Sovvaļnīks. Video Māris Justs, filmas montāžu nodrošināja Artis Vītols, Vitālijs Dudarenoks, Sergejs Čakāns, skaņu operators Jānis Litavnieks, mūzika Gunārs Igaunis, māksliniece Inese Rimšāne, kostīmmāksliniece Ieva Zepa, grimētāja Daina Šadurska. Scenārija autore Anna Rancāne, režisors Edgars Blinovs. Ieeja brīva.

 

Pēc filmas “Melānijas hronika” noskatīšanās tēja un atmiņas ar represēto A.Moli

M.Hronika pec filmas26. martā Lūznavas pagasta zālē noskatījāmies filmu ‘Melānijas hronika”, kas veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) atmiņu romāna Veļupes krastā. Ļoti iespaidīga, satraucoša filma. Filma, kas liek aizdomāties un nepalikt vienaldzīgam par cilvēku tā laika piedzīvotajām šausmām, pazemojumiem, ciešanām. Mums tas ir brīvprātīga izvēle – vēlos vai nevēlos redzēt. Toreiz izsūtītajiem nebija nekādas izvēles. Prātam neaptveramas šausmas pārdzīvoja sievietes un bērni. Taiga. Sniegs. Bads. Cūkas ir vērtīgāki dzīvnieki par cilvēkiem, jo tām izbaro uz lauka atlikušos kartupeļus, bet sievietēm to liedz. Drūmas pārdomas saglabājas vēl ilgi pēc filmas.