Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Paldies visiem, kas talkoja

22.aprīlī arī Lūznavas pagastā iedzīvotāji piedalījās Lielajā Vislatvijas talkā. Tiesa šogad, domājams slikto laika apstākļu dēļ, talkot gribētāju bija krietni mazāk kā jebkuru citu gadu. Taču cītīga rosoties savu māju pagalmu sakopšanā pagasta ļaudis strādāja visu talkas nedēļu. Tika sakoptas arī pagasta ceļmalas. Talkā piedalījās 22pagasta iedzīvotāji, ko lietus, kas reizēm mijās ar sniegu, kopā jaukā noskaņojumā stādājot, nenobaidīja. Pateicos visiem par izturību un labi paveikto darbu. Īpaša pateicība jaunākajam piecgadīgajam Dāvim Kolesnikam, kas ar māmiņu sakopa ceļmalu un seniorei Helēnai Onževai, kas nekad nepārstāj rūpēties par pirms gadiem arī talkas dienā kopīgi iestādīto Lūznavā eglīti. Kopā strādājot tika savākti 620 kg atkritumu. Pēc labi padarītā darba cienājāmies ar Mārītes Gudeles gatavoto garšīgo zupu.

Atbildīgā par talku- Irina Romančuka

Par darba laiku Lūznavas pagasta pārvaldē un struktūrvienībās maija sākumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.06.2016. rīkojumu Nr. 342 „Par darba dienas pārcelšanu 2017. gadā” un Darba likuma 133. panta ceturto daļu, informējam, ka Lūznavas pagasta pārvaldes iestāžu darba diena tiks pārcelta no piektdienas, 5. maija, uz sestdienu, 13. maiju.

Lūznavas pagasta pārvaldes administrācijas darba laiks maija sākumā:
1. maijs: brīvs.
2. maijs: no 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
3. maijs: no 8.00 līdz 14.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
4. maijs līdz 7. maijs: brīvs.
8. maijs līdz 12. maijs: no 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
13. maijs: no 8.00 līdz 14.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).

Lūznavas pagastā notika Iedzīvotāju kopsapulce

IMG 60492017.gada 18.aprīlī Lūznavas pagasta zālē notika ikgadējā pagasta iedzīvotāju kopsapulce. Sapulces laikā pārvaldes vadītāja p.i. E.Blinovs informēja visu klātesošus par pagasta pārvaldes darbu 2016.gadā, plāniem uz 2017.gadu un prezentēja nākotnes plānus. Ikviens varēja uzdot sev svarīgus jautājumus un rast uz tiem abildes. Kopsapucē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs M.Švarcs, priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne, Sociālā dienesta vadītāja S.Strankale, "Maltas Dzksu" valdes priekšsēdētājs J.Kravalis un Lūznavas pagasta darbinieki.

Prezentācija ir pieejama šeit.

Deju kolektīvs “Lūznava” gatavojas Dziesmu un deju svētkiem

Deju kolektivs LuznavaLūznavas senioru tautas deju kolektīvs ļoti intensīvi strādāja pie XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves. Deju kolektīvam tas bija liels izaicinājums - ļoti īsa laika periodā (trīs mēnešos) apgūt F grupas dejas: “Aud, māmiņa, villainīti” un “Ienes Māras baznīcā”, tāpēc tika mēģināts divas reizes nedēļā pa 3 stundām.
Telpu šaurības dēļ deju kolektīvs mēģinājumiem izmantoja Ozolaines TN zāli, MBJC zāli un Silmalas KN skatuvi, par ko sirsnīgi pateicas šo telpu saimniecēm: Santai Ostašai, Vijai Daņilovai un Natālijai Stafeckai.
Gatavojoties skatei, ar Lūznavas pagasta pārvaldes atbalstu deju kolektīvs iegādājās plecu lakatus, linu lakatus un deju kurpes.
8.aprīlī Rēzeknes KN notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skate, kurā piedalījās Latgalē vislielākais dejotgribētāju skaits- 22 deju kolektīvi.