Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Atgādinām par izmaiņām ceļu tīrīšanā ziemā!

     Luznavas ce

Ar 23. novembri Maltas apvienības pārvalde uzsākusi šīgada ziemas sezonas pašvaldības ceļu tīrīšanu visos sešos apvienības pagastos, tajā skaitā arī Lūznavas pagastā.
     Jau pirms kāda laika iedzīvotāji tika informēti, ka 2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jauns Pašvaldību likums, kura 4. pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas un neviena no tām neuzliek par pienākumu pašvaldībai sniegt maksas pakalpojumus par traktortehnikas izmantošanu. Tādējādi 20.04.2023. Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu Nr.543 "Par atsevišķu Rēzeknes novada pašvaldības apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu un to izcenojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem". Lēmums nozīmē, ka šogad vairs nevar izmantot pagastu traktortehnikas pakalpojumus, piemēram, privātpersonai piederošā ceļa vai servitūta ceļa tīrīšanai no sniega ziemā. Bijām arī aicinājuši iedzīvotājus vērsties pie zemnieku saimniecību īpašniekiem, uzņēmējiem vai privātpersonām, kuru rīcībā ir personīgā traktortehnika, kas aprīkota ar nepieciešamajiem rīkiem vai sniega lāpstu.

     Līdz ar sniega segas parādīšanos jautājums par ceļu tīrīšanu ziemā arī uz servitūtu ceļiem tik un tā aktualizējās. Tāpēc atkārtoti informējam par būtisko saistībā ar ziemas sezonu un kārtību, pēc kādas notiek pašvaldībai piederīgo autoceļu tīrīšanu.
Iepriekš ir noteikta kārtība, kā tiks tīrīti apvienības pārvaldē esošie pašvaldības autoceļi. Jāmin, ka tie tiek tīrīti prioritārā secībā, piemēram, tiek ņemta vērā intensitāte uz ceļa, izglītības iestādes tuvums, sabiedriskā transporta kustība, vai šos ceļus izmanto pienvedējas mašīnas.
     Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta noteiktās mērķa grupas, kuriem ceļi tiek tīrīti:
· vientuļie seniori;
· personas ar funkcionāliem traucējumiem, kam noteikta I un II grupas invaliditāte (mājsaimniecībā dzīvo vieni vai ar personām, kas nav darbspējas vecumā);
· daudzbērnu ģimenes (kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, 5–6 gadus veci, un sākumskolas skolēni 1.–3. klasē, kuriem jānodrošina nokļūšana līdz izglītības iestādei, lielas snigšanas gadījumā un sākot no 500 metru attālumā no dzīves vietas līdz pašvaldības ceļam), ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti.
     Šis iedzīvotāju saraksts ir iesniegts apvienības pārvaldē, izvērtējot situāciju, tiek veikta arī ceļa tīrīšana. Nepieciešamības gadījumā sarakstu var papildināt. Ja kāds no iedzīvotājiem atbilst minētajām mērķa grupām, bet sarakstā tā nav, jāvēršas pie sociāla darbinieka Lūznavas pagastā (mob.25561503).
Ceļu tīrīšana tiek veikta atbilstoši noteiktajām prasībām! Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. Spēcīgas snigšanas laikā braukšanas apstākļi var būt apgrūtināti, ņemot vērā ceļu tīrītāja lielo noslogotību un darba apjomu.
     Lūznavas pagastā ceļu tīrīšanas darbus veicam gan pašu spēkiem, ar savu traktortehnikas vienību Mtz1025, gan pamatojoties uz Iepirkuma līgumu, darbus veic SIA VELASCO.
     Ja notikusi ārkārtas situācija un nepieciešama Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība un pašvaldībai piederoša autoceļu izbraukšana ir apgrūtināta, lūdzam sazināties ar atbildīgajām personām.
• Rihards Litke, ceļu būvtehniķis, tālr. 26620385,
• Guntis Tučs, saimniecības pārzinis Lūznavas pagastā tālr. 28953489

Maltas apvienības pārvalde Silmalas pagastā ceļu uzturēšanas secība ziemas periodā

Grupa Nr.p.k. Ceļa nosaukums Tehnikas vienība
A 1 6817 Lūznava-Veczosna Mtz1025, Velasko
A 2 6811 Skradeļi-Lūznava Mtz1025, Velasko
B 3 6831 Lūznava Liepas Mtz1025, Velasko
B 4 6812 Ūzulišku kapi Mtz1025, Velasko
A 5 6814 Lūznava-Ismeri Mtz1025, Velasko
A 6 6815 Harčenki - Ļadi Mtz1025, Velasko
A 7 6818 Ismeri vecais ceļs Mtz1025, Velasko
A 8 6820 Soboļi-Rubčinskas kapi-Višķeri Mtz1025, Velasko
A 9 6822 Višķeri-pagasta robeža Mtz1025, Velasko
A 10 6821 Višķeri – Turčānu kapi Mtz1025, Velasko
A 11 6824 Rabskova – Laukmaņi Mtz1025, Velasko
A 12 6830 Zosna – Tkačenki Mtz1025, Velasko
A 13 6823 Rabskova Mtz1025, Velasko
C 14 6825 Maiziki-Grumuži Mtz1025, Velasko
A 15 6826 Zosna-Grumuži Mtz1025, Velasko
B 16 6819 Kivleņi-Reiniks Mtz1025, Velasko
B 17 6813 Lūznava-Jaudzemi Mtz1025, Velasko
B 18 6832 Attīrīšanas iekārtas Mtz1025, Velasko
B 19 6816 Lūznava-Rubčinka Mtz1025, Velasko
B 20 6829 Lūznava-Harčenki Mtz1025, Velasko
A 21 6806 Astiki-Lūznava Mtz1025, Velasko
C 22 6809 Skradeļi-Otikova Mtz1025, Velasko
A 23 6808 Skradeļi-Pustoška Mtz1025, Velasko
A 24 6810 Skradeļi-Malta Mtz1025, Velasko
A 25 6803 Vertukšne-Pušbāri Mtz1025, Velasko
A 26 6802 Mostovaja-Plepuse Mtz1025, Velasko
A 27 6828 Vertukšnes vecais ceļš Mtz1025, Velasko
B 28 6801 Vertukšne-Dupāni Mtz1025, Velasko
A 29 6804 Ķirši-Denisovi Mtz1025, Velasko
A 30 6805 Pustoška-Puškundži Mtz1025, Velasko
C 31 6827 Upmala ceļi Claas Elios210