Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lūznavas muižas kompleksa vide kļūst pievilcīgāka un ērtāk izmantojama

LOGO

Ar Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, Lūznavas pagastā tiek īstenots projekts kultūrvēstures objekta Lūznavas muiža un dabas objekta Lūznavas muižas parks sakārtošanai, pieejamības uzlabošanai un teritorijas labiekārtošanai. Pēdējā projekta realizācijas posmā notiek divu laipu ar terasēm uzstādīšana Lūznavas muižas parka dīķos.

Uzlabojot un pilnveidojot Lūznavas muižas kompleksa parka teritorijas, tieši veidojot pieejas diviem muižas parka dīķiem, projekta “Kultūrvēstures un dabas mantojuma – Rāznas nacionālais parks un valsts kultūras aizsardzības pieminekļa Lūznavas muižas apbūve un parks teritoriju sakārtošana, labiekārtošana un pieejamības uzlabošana” (nr. 19-01-AL15-A019.2201-000009)   aktivitāšu ietvaros turpinās divu laipu ar divām terasēm uzstādīšana. Laipas tiks izmantotas dīķu apsaimniekošanas vajadzībām, uzlabos iedzīvotājiem un muižas ciemiņiem pieeju ūdeņiem, dos iespēju paplašinās vietas, kurās organizēt kultūras un muzikālos pasākumus vasarā, ziemā tiks iekārtotas un aprīkotas vietas slidotāju vajadzībām.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 29358 €, no kuriem publiskais finansējums 26422,20 €. Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja, projekta vadītāja I.Žirgule

IMG 0443

Laipa

IMG 0439