Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Sakrālais mantojums Lūznavas pagastā

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros šogad piešķirta finansējums 23 objektiem 500`000 EUR apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām. 2020. gada programmas ietvaros līdzekļi lielākoties piešķirti ēku saglabāšanai pašiem nepieciešamākajiem darbiem – jumtu sakārtošanai, atjaunošanas projektēšanai un avārijas situāciju novēršanai.

  1.  gadā Sakrālā mantojuma saglabāšanas programmas finansējumu saņems Lūznavas pagati Ismeru vecticībnieku kopienas lūgšanu nama restaurācijas projekta izstrādei 3 000,00

Ismeru vecticībnieku draudzes dievnama celtniecība tika uzsākta Ismeru ezera krastā 1912.gadā pēc Vitebskā apstiprināta plāna, projekta autors Nikolajs Sergejevs, tai laikā Režicas pilsētas mērnieks. Cilvēki, ziedojot naudu, kokmateriālus, piepērkot citus darba materiālus, paši pēc projekta uzbūvēja dievnamu divu gadu laikā. 1914.gadā dievnamā jau notika aizlūgumi, izvadīti aizgājēji un krustīti bērni. Lūgšanas neapstājās pat visgrūtākos gados. Ismeru draudze pastāv jau no 1861.gada.  

Šobrīd lūgšanas nams netiek izmantots savu funkciju veikšanai, jo nav pastāvīga mācītāja un draudzes. Lūgšanu nams ir publiski pieejams, iepriekš sazinoties ar Aleksejs Smirnovu, 25974351.

Ism

Informāciju sagatavoja Inga Žirgule

Lūznavas pagasta projektu vadītāja