Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0207, 7868 004 0045, 7868 004 0239

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli Lūznavas pagastā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7868 004 0207, 7868 004 0045, 7868 004 0239

Izsoles noteikumi un grafiskā daļa

Paziņojums zemes vienībai Nr.1 kadasrta apzīmējums 7868 004 0207

Paziņojums zemes vienībai Nr.2 kadasrta apzīmējums 7868 004 0045

Paziņojums zemes vienībai Nr.3 kadasrta apzīmējums 7868 004 0239