Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Sociālais pakalpojuma punkts

logo 1logo

Tuvojas noslēgumam sociālā punkta izveides projekts Pils ielā 6 Lūznavā

Ikvienas pašvaldība uzdevums ir sekmēt  iedzīvotāju pašaprūpes un neatkarīgas dzīves iespējas un spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā. Divus gadus atpakaļ Lūznavas pagasta pārvalde sāka realizēt projektu “Sociālo pakalpojumu punkts” Lūznavā, kurā tika paredzēts iekārtot telpas, kurās tiks nodrošināti pakalpojumi Lūznavas pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem, vientuļajiem pensionāriem, ģimenē ar bērniem, kopskaitā vairāk kā 200 cilvēkiem, kā arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un bezdarbniekiem personīgās higiēnas un sanitārhigiēnisko apstākļu uzlabošanā. Lūznavas pagastā pirts nav jau no 2000 gada, nebija arī veļas mazgātavas. Projekta ietvaros tiek  izveidota koplietošanai izmantojamā dušas telpa ar WC, kur iekļūšana ar pavadošo personālu būs pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem; veļas mazgāšanas telpa un aktivitāšu (arī uzgaidāmā) telpa dažādu citu sociāla rakstura aktivitāšu organizēšanai. Projekts vērsts uz sociāli mazaizsargāto (maznodrošināto, trūcīgo) iedzīvotāju atbalstīšanu, mazinot cilvēku atstumtību dēļ pakalpojuma nepieejamības savā dzīves vietā. Lūznavas pagasta iedzīvotājiem būs dota iespēja saņemt pakalpojumus tuvāk dzīves vietai. Projektā plānotie sociālie pakalpojumi uzlabos pagasta trūcīgo iedzīvotāju sanitāri higiēniskos apstākļus un veselības stāvokli. Sociālajam dienestam būs iespēja pozitīvi ietekmēt klientu dzīves kvalitāti (pamatvajadzību apmierināšana). Projekts sniegs nozīmīgu labumu sabiedrībai, jo tas ir vērsts uz mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšanu.

Projekts Nr.  17-01-AL15-A019.2203-000001, tiek īstenots ES ELFA programmas ietvaros.

Sagatavoja I.Žirgule

Lūznavas projektu vadītāja