Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par sadzīves atkritumiem Lūznavas pagastā!

Lūznavas pagasta pārvalde atgādina, ka joprojām ir spēkā Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošie noteikumi Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” kuri nosaka sadzīves atkritumu radītāja pienākumus un atbildību, proti, (13.punkts) „Ikviens Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju.”
(14.punkts) „Atkritumu radītājs ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas. Atkritumu radītāja pienākumi ir:
14.1. iekļauties novada vienotā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;
14.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no tā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošās teritorijas un iesaistīties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.”

konteinersLūznavas pagasta pārvalde aicina Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašniekus, valdītājus vai lietotājus, kuri to vēl nav izdarījuši, noslēgt līgumu ar SIA „ALAAS” par Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu!