Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Telpas nomas tiesību izsole Lūznavas pagasta Lūznavā

Smede 4Nomas objekts – nekustamā īpašuma “Lūznavas muižas apbūve” būves „Smēde”, Lūznava, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, telpas “Kalve” nomu saimnieciskai darbībai, kadastra apzīmējums 7867 002 0370 001 003, lietošanas mērķis – saimnieciskā darbība.

Publicējamā informācija
Izsoles noteikumi

 

Smede 2

Smede 3