Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Deju kolektīvs “Lūznava” gatavojas Dziesmu un deju svētkiem

Deju kolektivs LuznavaLūznavas senioru tautas deju kolektīvs ļoti intensīvi strādāja pie XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves. Deju kolektīvam tas bija liels izaicinājums - ļoti īsa laika periodā (trīs mēnešos) apgūt F grupas dejas: “Aud, māmiņa, villainīti” un “Ienes Māras baznīcā”, tāpēc tika mēģināts divas reizes nedēļā pa 3 stundām.
Telpu šaurības dēļ deju kolektīvs mēģinājumiem izmantoja Ozolaines TN zāli, MBJC zāli un Silmalas KN skatuvi, par ko sirsnīgi pateicas šo telpu saimniecēm: Santai Ostašai, Vijai Daņilovai un Natālijai Stafeckai.
Gatavojoties skatei, ar Lūznavas pagasta pārvaldes atbalstu deju kolektīvs iegādājās plecu lakatus, linu lakatus un deju kurpes.
8.aprīlī Rēzeknes KN notika XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra apguves skate, kurā piedalījās Latgalē vislielākais dejotgribētāju skaits- 22 deju kolektīvi.


Skates laikā žūrija vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī dejas kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu. Lūznavas senioru tautas deju kolektīvs F grupā ieguva I pakāpes diplomu ar 41,8 punktiem. Par šo sasniegumu dejotājiem ir milzīgs prieks, bet tas ir tikai viens no daudziem posmiem svētku gatavošanās procesā. Lūznavas senioru tautas deju kolektīva dejotājus kopā vieno dejotprieks, tautas tradīcijas un kopā būšana, tāpēc deju kolektīvs aktīvi piedalās Lūznavas pagasta kultūras dzīvē.
Senioru tautas deju kolektīvs pateicas Lūznavas pagasta pārvaldei un tās vadītāja p.i. E.Blinovam par atbalstu, atsaucību un uzmundrinājuma vārdiem tieši pirms skates.
Lūznavas tautas deju kolektīvs ļoti cer uz Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu tautas tērpu iegādē.
Deju kolektīva vadītāja pateicas saviem dejotājiem par dejotprieku, nerimstošu enerģiju, pacietību, izturību, pozitīvo gaisotni kolektīvā un atbalsta sniegšanu.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018.gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē. Lūznavas tautas deju kolektīva dejotāji ar lielām cerībām skatās uz iespēju piedalīties šajos svētkos.

Iveta Alika
Deju kolektīva “Lūznava” vadītāja