Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 2017.gada 21.marta lēmumam Nr.1 „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu”, no 2017.gada 22.marta līdz 20.aprīlim noteikta vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana pašvaldību vēlēšanām 2017.gada 3.jūnijā.

Rēzeknes novada Lūznavas pagasta Iecirkņa numurs 742.
Iecirkņa nosaukums un adrese: Lūznavas pagasta pārvalde, Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Iecirkņa komisijas locekļu skaits - 7

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanā jāievēro „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma” 6.panta un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās, novados un pagastos”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4, 6.punkta prasības.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3) kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumā norāda politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruni. Bez tam pieteikumam pievieno politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izrakstu no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldēs, Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017”, kā arī CVK mājas lapā www.cvk.lv, sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017. Normatīvie akti”.
Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums jāiesniedz Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 19. vai 36.kabinetā.
Neskaidrību gadījumā zvanīt Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai – tālr.64607200 vai 26498011, Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas sekretāram J.Zvīdriņam – tālr.64607188 vai 29436371 vai arī rakstīt e-pastā: velesanas@rezeknesnovads.lv.

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA
PIETEIKUMS PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀS