Izglītība

Picture 011

Ozolaines pagasta pārvaldes pirmsskolas izglītības iestādes "Jāņtārpiņš" programmas realizācijas vieta

Adrese: Pils iela 1/1, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads
Telefons: 64667324
E-pasts: luznavapii@saskarsme.lv
Vadītāja: Valentīna Mališeva

Mērķa grupa: bērni vecumā no 1,5 – 7 gadiem
Darba laiks: 7.00 – 18.00
Programma: Vispārējā pirmskolas izglītības programma, programma kods: 01011111
Grupu skaits: viena apvienotā grupa, nodarbības notiek pa vecumposmiem
Pedagogu skaits: 3 (1,8 likmes)
Tehnisko darbinieku skaits: 4

Izglītības iestādes moto: Skatīties uz pasauli ar bērna acīm un ik reizi atklāt to no jauna. Saskati, sadzirdi, sajūti, lai mācītos, dzīvotu, priecātos!

Mūsu prioritātes:

Katram bērnam ir nodrošināta individuāla pieeja.
Runas valodas attīstība divvalodu vidē.
Laba bērnu sagatavošana pamatizglītības apguvei.
Nodarbības pozitīvā gaisotnē
Atrodamies pasakaini gleznā dabas stūrītī.
Daba ir visapkārt un mēs esam dabā.
Skaistajā Lūznavas muižas parkā izziņām dzīvi un pasauli, elpojam tīru gaisu, gūstam pieredzi.

Iestādes vīzija:
Rūpējoties, lai bērns būtu laimīgs, izveidot patstāvīgi dzīvotspējīgu un attīstītu izglītības iestādi