Pulciņi

Deju kolektivs LuznavaLūznavas pagasta senioru tautas deju kolektīvs "Lūznava".
Vadītāja- Iveta Alika.
Mob.t.:26396745,
e-pasts: ivetaalika@inbox.lv,
Kolektīvs dibināts 2016.gada decembrī
Mēginājumi notiek katru otrdienu no plkst.18.00 Lūznavas pagasta zālē.