Atpūtas zāle

Kultūras pasākumu darba plāns 2020.gadam Lūznavas pagastā

 

 

N.p.k.

Mēnesis

Pasākums

Atbildīgais

1.

Janvāris 09./16

20.01.

25.01.

05.01.

11.01.

Radošās darbnīcas. Vad. O.Domrovska

Kinofilma barikāžu atcerei.

Ne asakas!- zvejošanas sacensības.

Tikšanās ar O.Meirāni. Monoizrāde “Telemamma”

Viesizrāde Zvaigznes dienā.

Izbraukuma pasākums. Deju kolektīvu sadancis Bērzgalē.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

2.

Februāris 9.02

16.02

05.02.

Radošās darbnīcas bērniem. Meteņpogas izgatavošana.                                          

Aizgavēnis. Ziemas aizvadīšana, sportiskas aktivitātes, rotaļas, pankūkas un tēja.                                                      

Izbraukuma pasākums. 5 gadu jubileja “Uguntiņai”Ozolainē. (senioru)

20000000

18 Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

3.

Marts

08.03.

19.03.

05./26.03.

Teātra viesizrāde sieviešu dienā/

Pagasta saimnieču saiets.Kūkas.

Aušanas darbnīca.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

4.

Aprīlis

02.04.

12.04.

         16.04.

18.04.

24.-25.

Radošā darbnīca. Pavasara dekori.

Lieldienas.

Tikšanās ar vieslektori Z.Zvejsalnieci.Koki un krūmi dārzā.

Pavasara lielā talka

Podnieku dienas Lūznavā

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

5.

Maijs

04.05.

17.05.

07.05.

30.05.

Baltā galdauta svētki. Rokdarbu izstāde.

Ģimenes diena. Darbnīcas, sacensības. Teatra izrāde ģimenēm.

Radošā darbnīca “Dāvana māmiņai”

Piedalīšanās Deju svētkos Preiļos.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

6.

Jūnijs

01.06.

19.06.

21.06..

Bērnu aizsardzības diena. Tikšanās ar drošības dieneta pārstāvjiem. Velosacensības.

Līgo dekoru veidošana

Vasaras saulgriežu balle.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

7.

Jūlijs

18.07.

31.07.

Vasaras ziedu izstāde.

Novada dienas.

Piedalīšanās novada sporta dienā.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

8.

Augusts

20.08.

23.08.

Izbraukums uz grāmatu svētkiem.

Raibā bumba.Sporta svētki.Ūdensbumba

Ekskursija (transports)

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

9.

Septembris

08.09.

26.09.

13.09.

Radošā darbnīca:Rudens ziedu paklāja veidošana.

Miķeļdiena-apjumības. Tradicionālās rotaļas, atrakcijas, izstāde. Koncerts “Rudens grozs”. Piepūšamās atrakcijas.

Tēva diena. Sacensības, konkursi.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

10.

Oktobris

02.10

17.10.

Piedalīšanās senioru klubu salidojumāVeremos.

Pagasta Senioru pēcpusdiena.

Izbraukuma pasākums. Smieklu vācelīte Feimaņos.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

11.

Novembris            

         11.11.

         18.11.

Lāčplēša diena. Lāpu gājiens. Kinofilma.

Latvijas valsts proklamēšanas 102. gadadienai veltīts svinīgs pasākums. Vieskoncerts.

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

12.

Decembris

Ziemassvētku egles iedegšana.

Adventa koncerts

Eglīte pagasta pirmskolas vecuma bērniem

Vecā gada pavadīšanas balle

Marija Gudele – 28354351

marija.gudele@rezeknesnovads.lv

Marija Gudele
Lūznavas pagasta pārvaldes
Kultūras pasākumu organizatore
gudelemarija@inbox.lv