Iedzīvotāju konsultatīvā padome

Lūznavas Konsultatīvā padome ir sabiedriski aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv pagasta iedzīvotāju intereses un darbojas uz brīvprātības principiem. Tā sastāv no 7 cilvēkiem:
Padomes priekšsēdētāja - Sandra Kļaviņa,
Locekļi: Anna Kosokovska,
Vitolds Matčuks,
Ingrīda Ciganska,
Inga Stikute,
Irina Romančuka,
Agnese Eglīte.
Aktīvi sapulcēs piedalās arī Marija Gudele, Jautrīte Mežule un Ina Kaļiņina.
Sastāvs izveidots šāds, lai būtu pārstāvēts viss Lūznavas pagasts - arī Vertukšņa, Zosna un Veczosna. Konsultatīvā padome sanāk vidēji reizi divos mēnešos, bet, ja nepieciešams, arī biežāk.


Kaut arī padomei ir tikai ieteikuma raksturs, mūsu viedoklis un priekšlikumi lielākoties tiek uzklausīti un respektēti.
Ja arī Jums ir konstruktīvi ierosinājumi, kā dzīvi pagastā varam veidot skaistāku, saturīgāku un radošāku, labprāt tos uzklausīsim un nākamajā sapulcē, kura notiks martā, izskatīsim!

Sandra Kļaviņa