Pagasta pārvalde

LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE

IMG 4954

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas apvienības pārvalde" struktūrvienība "Luznava pagasta pārvalde" vadītājs: Gatis Pučka t. 64607420, gatis.pucka@luznava.lv

Lietvede: Ina Tuče, t. 64607421, ina.tuce@luznava.lv

Vecākā grāmatvede: Ina Kaļiņina, t. 64607422 ina.kalinina@luznava.lv

Zemes lietu speciālists: Ingrīda Černiševa, t. 26156607 (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.30) ingrida.cerniseva@rezeknesnovads.lv

Sociālie darbinieki: Jekaterina Bondarenko, t. 25561503, (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.00, ceturdienās no 12.00-16.00) jekaterina.bondarenko@rezeknesnovads.lv

Anita Adejanova t. 25561503, (pieņemšanas laiks trešdienās no 8.00-16.00, ceturdienās no 12.00-16.00 ) anita.adejanova@rezeknesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle: Jeļena Filimonova, t. 64631509, 29110985 (pieņemšanas laiks ceturdienās no 8.00-12.00), jelena.filimonova@rezeknesnovads.lv

Lauku attīstības konsultante: Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv .Pieņemšanas laiks: katra mēneša 2. ceturtdienā plkst.8.30 – 12.00. Pieņemšanas vieta:  Dārza iela 7a, Rēzeknē, LV-4601, tālr.: 64625255

VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 2. iecirkņa inspektors: Jānis Graudumnieks tel. 64603569.

Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

 

Mūsu rekvizīti:

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas apvienības pārvalde"

Reģistrācijas Nr. 40900027426

Juridiskā adrese: Brīvības iela 6, Malta, Rēzeknes novads, LV-4630

Struktūrvienība "Lūznavas pagasta pārvalde''

Adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4627

Banka: AS “Swedbank”,

Norēķinu konts Nr.LV45HABA0551046064410,

SWIFT kods: HABALV22

e-pasts: info@luznava.lv

 

Lūznavas pagasta Twitter konts.