Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

PAR PASĀKUMIEM BIBLIOTĒKĀ

gramatas2

Februārī Lūznavas pagasta bibliotēkā notika akcija „Uzdāvini labu grāmatu bibliotēkai!”. Visvairāk grāmatu uzdāvināja Aleksandra Kurakina no Veczosnas. Visskaistāko grāmatu – «Русские сказки» („Krievu pasakas”) – uzdāvināja Aleksandra Carjova no Lūznavas. Akcijā piedalījās arī Jāzeps un Nadežda Laizāni, Inga Stikute, Irēna Sobolevska, Marija Gudele. Paldies visiem dalībniekiem!

Uzmanību! Mainīts iedzīvotāju kopsapulces datums

2017.gada 18.aprīlī plkst.15.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.
Sapulces laikā:
• Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2016.gadā.
• Iepazīstināšana ar 2017.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
• Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.

Par platību maksājumu iesniegšanu

LADLai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP), 27.aprīlī no plkst.9.00 Lūznavas pagasta pārvaldes zālē iedzīvotājiem sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā LAD ALRPL kontaktpersona - Marina Sumarokova – tālr.: 26464739.

Paziņojums

Koncerts "Pavasara čalas" 12.03.2017 Lūznavā tiek atcelts uz nenoteiktu laiku. Atvainojamies par sagādāto vilšanos. Sekojiet afišām.

Marija Gudele
Kultūras pasākumu organizatore
Lūznavas pagastā
gudelemarija@inbox.lv

Šķirosim atkritumus!

DSC 34522017.gada 28.februārī Lūznavas pagasta zālē notika iedzīvotāju informatīvā sanāksme par atkritumu šķirošanu. Sanāksmi organizēja Lūznavas pagasta pārvalde. Sanākmes laikā SIA ALAAS pārstāvji gan teorētiski, gan praktiski informēja pagasta iedzīvotājus par atkritumu šķirošanas lietderību un kā pareizi šķirot atkritumus.

Kā tad pareizi šķirot atkritumus?

Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties. Parasti atkritumus veido nevajadzīgi priekšmeti vai to daļas, pārtikas produktu iepakojumi, ēdienu atliekas utt.
Taču ne visi atkritumu ir tikai atkritumi, lielu daļu atkritumu var sašķirot, lai pēc tam pārstrādātu un ražotu jaunas lietas. Tas nav vienīgais iemesls, kāpēc atkritumi ir jāšķiro. Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to netiek radīti draudi cilvēku veselībai.