Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Pēc filmas “Melānijas hronika” noskatīšanās tēja un atmiņas ar represēto A.Moli

M.Hronika pec filmas26. martā Lūznavas pagasta zālē noskatījāmies filmu ‘Melānijas hronika”, kas veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) atmiņu romāna Veļupes krastā. Ļoti iespaidīga, satraucoša filma. Filma, kas liek aizdomāties un nepalikt vienaldzīgam par cilvēku tā laika piedzīvotajām šausmām, pazemojumiem, ciešanām. Mums tas ir brīvprātīga izvēle – vēlos vai nevēlos redzēt. Toreiz izsūtītajiem nebija nekādas izvēles. Prātam neaptveramas šausmas pārdzīvoja sievietes un bērni. Taiga. Sniegs. Bads. Cūkas ir vērtīgāki dzīvnieki par cilvēkiem, jo tām izbaro uz lauka atlikušos kartupeļus, bet sievietēm to liedz. Drūmas pārdomas saglabājas vēl ilgi pēc filmas.

25. MARTS – KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENA

25.03Tikai cilvēkam būt
Un atvērtu sirdi turēt,
Kas jūt sava tuvākā sāpes un raizes...
Ja vajag – dalīt uz pusēm gabalu maizes.
Atvērtu atmiņu turēt
Un neaizmirst
Tās daudzās dvēseles...

1949. gada marta nogalē no Latvijas uz plašo Sibīriju izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošu ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Izsūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji.
Šķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes... Iespējams, tieši spēcīgā pārdzīvojuma dēļ 25. marts kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās apziņas stūrakmeņiem. Starp šīm ģimenēm bija arī mūsu pagasta iedzīvotājas Antoņinas Moles ģimene. Lūdzām viņu nedaudz atcerēties tā laika notikumus. Savu stāstījumu uzsāk ar vārdiem- tā sākās Golgātas ceļš....

Aicinam pieteikties būvju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus

IMG 5584Sakarā ar Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 2.marta lēmumu par vidi degradējošiem un cilvēkus apdraudošiem objektiem, Lūznavas pagasta pārvalde lūdz pieteikties līdz 2017.gada 1.jūlijam būvju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuras atrodas uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7868 002 0525, 7868 002 0429 un 7868 002 0361 (blakus bijušajām Lūznavas tehnikuma mācību darbnīcām). Ja noteiktajā termiņā netiks noskaidroti būvju īpašnieki, būves tiks uzskatītas par bezmantinieku mantu, kura piekrīt valstij.

Lūznavas pagasta iedzīvotājus pieņems policijas inspektors

vp logoValsts policija informē, ka turpmāk Lūznavas/Maltas pagasta iecirkņa inspektors Jānis Graudumnieks Lūznavas pagasta iedzīvotājus pieņem katra mēneša pēdējā trešdienā Lūznavas pagasta pārvaldes telpās no plkst.11.15 līdz plkst.12.00. Kontakttālrunis 64603569.

Sociālais dienests informē

Sociālais dienests informē, ka no 09.02.2017. stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā: 5 pantā papildināts, ka ģimenes valsts pabalsts neuzskatīts par ienākumiem. Tas nozīmē, ka sociālais darbinieks, izvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, kura pieprasa trūcīgās ģimenes statusu un pašvaldības sociālus palīdzības pabalstus, neņems vērā ģimenes pabalstus (par pirmo bērnu ģimenē 11,38 euro; par otro bērnu 22,76 euro par trešo bērnu 34,14 euro; par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 euro).
37 pantā 3.1 daļā papildināts: "Ja trūcīgas ģimenes (personas) materiālais stāvoklis uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies uz darba attiecību pamata vai no saimnieciskās darbības, izņemot autoratlīdzību, ienākumus no nekustamā īpašuma un ienākumus no metāllūžņu pārdošanas, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt ienākumus." (no 01.01.2017. valstī noteiktā minimālā mēneša darba algas apmērs ir EUR 380).