Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Aicinam noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu

Paziņojums!
Rēzeknes novada pašvaldība 2010.gada 19.augustā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”. Šie noteikumi ir saistoši visiem sadzīves atkritumu radītājiem, kā arī atkritumu apsaimniekotājiem Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā. Ikviens Rēzeknes novada nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājs ir uzskatāms par atkritumu radītāju novada teritorijā un ir atbildīgs par līgumu noslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju. (SIA "ALAAS", Rēzeknes nov., Ozolaines pag., Križevņiki, "Križevniki 2", tālr.+371 28359080).
Atkritumu radītājs veic maksu par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātajiem tarifiem.
Lūznavas pagasta pārvalde aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, valdītājus vai lietotājus, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekotājus nekavējoties noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, vienojoties par atkriumu urnas tilpumu, aktritumu izvešanas biežumu utt.
Fiziskās un juridiskās personas par šo noteikumu pārkāpšanu saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Amatpersonas un institūcijas ir tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Svecīšu vakars Lūznavas pagastā

2018.gada 13.oktobrī:

  • * Lūznavas kapelā Sv. Mise plkst.14.00 – nodomā par mirušajiem, kas apglabāti Gudeļu kapos.
  • * Gudeļu kapos plkst.15.00

Pārvaldes vadītāja p.i. atradīsies atvaļinājumā

No š.g. 12.09.-02.10. Lūznavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs Edgars Blinovs atradīsies atvaļinājumā. Atvaļinājuma laikā p.i. aizvietos saimniecības pārzinis Gatis Pučka.

Nodarbinātības valsts aģentūras informācija

Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāle INFORMĒ, ka 2018.gada 7.septembrī plkst. 9.00 Lūznavas pagasta pārvaldes zālē notiks Lūznavas pagasta bezdarbnieku reģistrācija. (Bezdarbniekiem līdzi jāņem pase)

Par karavīru apmācībām Lūznavas un Ozolaines pagastos

Atbilstoši Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona Kaujas atbalsta rotas 2018.gada apmācību plānam no š.g. 3.līdz 30.septembrim ir paredzēta Kaujas atbalsta rotas 2. kaujas atbalsta vada karavīru apmācība lauku taktiskās iemaņās Lūznavas un Ozolaines pagasta teritorijās.
Mācību nolūkos tiks izmantotas Lūznavas un Ozolaines pagasta teritorijas iepriekš minētajos datumos, laikā no plkst.00.00-24.00 katrā no apmācību dienām.
Mācībās tiks iesaistīti 45 kaujas atbalsta rotas karavīri un militārā tehnika. Mācību teritorijā netiks izmantota nekāda veida munīcija un imitācijas līdzekļi.
Atbildīgais par apmācībām leitnants Ņikita Seršņovs mob.26355512