Laipni lūdzam Lūznavas pagastā !!!

Lielajā talkā sakopsim kopā Lūznavas pagastu

Valsts simtgadē ikviens tiek aicināts piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs, šogad pat divas reizes: 28.aprīlī Lielajā Talkā un rudenī cilvēki tiks aicināti vienoties kopā ar citām pasaules valstīm, kas 15.septembrī vienosies lielākajā kopīgajā dabas sakopšanas talkā pasaules vēsturē.
Lielajā Talkā, kā ierasts, visas Latvijas pašvaldības, kā arī iedzīvotāji, organizācijas un domubiedru apvienības rīkos vides sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs, apliecinot to, ka Latvijai BŪT zaļai, jo mēs visi to vēlamies.
Ir taču patīkami gan pašiem atrasties, gan audzināt bērnus, gan sagaidīt ciemiņus sakoptā vidē, bet ar vienas valsts centieniem uzlabot vides situāciju nepietek. Tāpēc Lūznavas pagasta pārvalde vēlas uzrunāt ikvienu iedzīvotāju un ciemiņu piedalīties sakopšanas darbos, lai sāktu straujas pārmaiņas ceļā uz tīrāku pasauli! Sāksim ar sevi!
Lūdzam izmantot iespēju un 14., 21., 28., aprīlī no plkst. 9.00 sakopt savu mirušo piederīgo radiniekus kapsētas. Lūznavas pagasta teritorijā atrodas 9 kapsētas un tās visas sakopt ir iespējams tikai ar iedzīvotāju fizisku atbalstu.
No 14.aprīļa - kopsim savas mājas, kāpņutelpas, pagalmus, piemājas teritorijas, ceļa malas utt.!

Par nekustamā īpašuma „Pils parks 1” Rēzeknes novada Lūznavas pagastā ar kadastra Nr.7868 002 0472 pārdošanu mutiskā izsolē

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde mutiskā izsolē pārdodot nekustamo īpašuma „Pils parks 1”, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads ar kadastra numuru 7868 002 0472.
Izsoles laiks un vieta - 2018.gada 3.aprīlis, plkst.14.00 Lūznavas pagasta pārvaldes telpās Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – „Pils parks 1”, Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts.
Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 2944,00 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri euro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI

Aicinām Lūznavas pagasta iedzīvotājus uz kopsapulci

2017.gada 15.martā plkst.15.00 Lūznavas pagasta zālē notiks IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE.
Sapulces laikā:
• Lūznavas pagasta pārvaldes atskaite par padarīto 2017.gadā.
• Iepazīstināšana ar 2018.gada Lūznavas pagasta pārvaldes budžetu.
• Iedzīvotājiem būs iespēja uzdot jautājumus gan Lūznavas pagasta pārvaldes darbiniekiem, gan Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvjiem.